Gazetat dhe lajmet nga Guineja Ekuatoriale

Gazetat nga Guinea Ekuatoriale, që mbulojnë situatën politike dhe ekonomike në Guinenë Ekuatoriale dhe ndërkombëtare. Gazetat online janë gazetat më të përhapura dhe më me ndikim në Guinea Ekuatoriale dhe ata janë të zgjedhur për të dhënë gazetarëve, anal