Gazetat dhe lajmet nga Ishujt Faeroe

Gazetat Faroese. Këtu një nga më të mëdha të burimeve online të lajmeve nga Ishujt Faroe. Ka rreth 50.000 banorë në Ishujt Faroe, por pavarësisht pak banorë, ka një numër të gazetave të pavarura në internet. Këtu janë më të mirë të tyre, ata janë të lirë