Gazetat dhe lajmet nga Japoni

Gazetat japoneze: Lista e gazetave në Japoni, e cila në mënyrë të konsiderueshme reflekton shoqërinë japoneze. Gazetat mbulojnë tema të tilla si: politikë, ekonomi, debati dhe lajme të përgjithshme në Japoni dhe jashtë vendit. Të gjitha gazetat janë të li