Gazetat dhe lajmet nga Kamboxhi

Gazetat nga Kamboxhia: Kamboxhia ka një kulturë të gjallë për gazetari. Vendi ka më shumë se 100 gazeta. Megjithatë, vetëm disa publikohen çdo ditë dhe kanë standarde të larta editoriale. Kjo listë përbëhet nga gazetat në internet më të rëndësishme dhe të besueshme në Kamboxhia. Të gjithë ata shkruan rreth shoqërisë, politikës dhe debatit me perspektivat Kamboxhiane dhe ndërkombëtare. Këtu është zgjedhja jonë e gazetave më të rëndësishme Kamboxhiane: