Gazetat dhe lajmet nga Kirgistan

Gazetat nga Kirgistani. Këtu është zgjedhja ime e gazetave më të mira online dhe burime të tjera të lajmeve nga Kirgistani. Kam zgjedhur gazetat për shkak të mbulimit editorial të temave të tilla si politika, ekonomia, financat, shoqërisë dhe çështjet ndë