Gazetat dhe lajmet nga Malajzi

Gjej gazetat nga Malajzia. Këtu është një listë e gazetave më të rëndësishme dhe burimeve online të lajmeve nga Malajzia. Kam zgjedhur me kujdes gazetat për shkak të mbulimit të tyre të politikës, ekonomisë, financave, shoqërisë dhe çështjet ndërkombëtare. Gazetat janë të lirë për të lexuar online.