Gazetat dhe lajmet nga Maqedoni

Gazetat online falas nga Maqedonia. Kjo është zgjedhja ime personale nga burimet më të mira të lajmeve nga vendi Maqedonisë. Gazetat në listë do të ju jap një pasqyrë të çështjeve aktuale si shihet nga perspektiva e Maqedonisë. Gazetat maqedonase janë përzgjedhur për shkak të madhësisë së tyre, rëndësisë dhe mbulimin e çështjeve të rëndësishme të tilla si politika, shoqëria dhe çështjet ndërkombëtare.