Gazetat dhe lajmet nga Mauritius

Lista e gazetave nga Mauritius. Këtu është zgjedhja ime nga burimet më të rëndësishme në internet të lajmeve nga Mauritius. Unë kam zgjedhur gazetat, sepse ata janë të përditësuar të përditshme dhe të shkruani në lidhje me tema të përgjithshme të tilla si politika, ekonomia, shoqëria dhe çështjet kombëtare dhe ndërkombëtare, si shihet nga perspektiva e gazetarëve nga Mauritius. Gazetat janë të gjithë të lirë për të hyrë dhe për të lexuar online.