Gazetat dhe lajmet nga Mbretëria e Bashkuar

Gazetat nga Mbretëria e Bashkuar: Kjo listë përbëhet nga gazetat më të rëndësishme në Mbretërinë e Bashkuar, që shkruan rreth shoqërisë, ekonomisë, politikës dhe debatit me një opinion kombëtar dhe ndërkombëtar. Unë kam shtuar edhe disa nga gazetat më të mëdha tabloid, sepse ata luajnë një rol të rëndësishëm në jetën publike në Mbretërinë e Bashkuar. Gazetat në listë janë të lirë për të hyrë në internet, ato janë të gjitha në gjuhën angleze. Këtu është zgjedhja jonë e gazetave më të rëndësishme online nga Mbretëria e Bashkuar: