Gazetat dhe lajmet nga Namibi

Lajme dhe gazetat nga Namibia. Namibia ka një zgjidhje të madhe të burimeve të lajmeve në internet, pavarësisht nga madhësia e vogël e vendit. Në krahasim me vendet e tjera të rajonit, Namibia ka zgjeruar lirinë e shtypit. Gazetat nga Namibia është përzgj