Gazetat dhe lajmet nga Namibi

Lajme dhe gazetat nga Namibia. Namibia ka një zgjidhje të madhe të burimeve të lajmeve në internet, pavarësisht nga madhësia e vogël e vendit. Në krahasim me vendet e tjera të rajonit, Namibia ka zgjeruar lirinë e shtypit. Gazetat nga Namibia është përzgjedhur për shkak të mbulimit të tyre të temave të tilla si politika, ekonomia, mjedisi, shoqëria, financat dhe çështjet ndërkombëtare. Gazetat online janë të lirë për të hyrë dhe për të lexuar online.