Gazetat dhe lajmet nga Norvegji

Lista e gazetave norvegjeze. Gazetat janë lexuar në Norvegji më shumë se kudo në botë. Numrat rekord prej shitur gazeta pr. banor është reflektuar edhe në përdorimin e gazetave online. Këtu është zgjedhja ime e gazetave norvegjeze në internet, e cila në mënyrë të konsiderueshme reflekton shoqërinë norvegjeze. Gazetat mbulojnë tema të tilla si: politikë, ekonomi, debati dhe lajme përgjithshme në Norvegji dhe ndërkombëtarisht. Të gjitha gazetat janë të lirë për të lexuar në internet.