Gazetat dhe lajmet nga Paraguaj

Gazetat nga Paraguai. Këtu është një i dobët e gazetave më të mëdha në internet nga Paraguai. Unë kam mbledhur këtë përzgjedhje, në mënyrë që të japin specialistët, gazetarët e kolonave dhe vizitorëve një përmbledhje të shkurtër të çështjeve aktuale në vend. Gazetat janë zgjedhur për shkak të mbulimit të tyre editoriale të çështjeve qeveritare, ekonomike, paratë dhe çështjet ndërkombëtare. Gazetat ditore nga Paraguai janë lexuar lirë në internet.