Gazetat dhe lajmet nga Qipro

Gazetat nga Qipro: Këtu është një listë jozyrtare e gazetave të rëndësishme në internet në Qipro. Unë e bëra këtë listë për të dhënë studiuesit, gazetarët dhe tjetër të interesuar një pasqyrë të çështjeve aktuale në Qipro. Gazetat duhet të përqëndrohet në shoqërisë, ekonomisë, politikës dhe debatit në Qipro dhe ndërkombëtarisht. Gazetat në listë janë të lirë për të hyrë në internet. Në Qipro gazetat janë botuar në anglisht, greqisht, turqisht dhe armenisht.