Gazetat dhe lajmet nga Rusi

Gazetat ruse: Lista e gazetave kombëtare në Rusi, e cila në mënyrë të konsiderueshme reflekton shoqërinë ruse. Gazetat mbulojnë tema të tilla si: politika, ekonomia, debat dhe të lajmeve të përgjithshme në Rusi dhe ndërkombëtarisht. Të gjitha gazetat janë të lirë për të lexuar në internet. Përdorni një program përkthimi në qoftë se ju nuk e lexoni rus ose të zgjidhni një nga burimet e lajmeve angleze nga Rusia: