Gazetat dhe lajmet nga Saharaja Perëndimore

Gazetat nga Saharanë Perëndimore. Sahara Perëndimore është ndër vendet më të varfëra në botë. Asnjë gazetat rregullta janë botuar në Saharanë Perëndimore, por disa organizata ndërkombëtare mbulojnë situatën në Saharanë Perëndimore në faqet e tyre. Këtu janë burimet më të rëndësishme të lajmeve që mbulojnë Saharanë Perëndimore: