Gazetat dhe lajmet nga Tanzani

Lista e gazetave nga Tanzania. Këtu është zgjedhja ime prej gazetave më të rëndësishme dhe të mirë të njohur në internet dhe burime të tjera të lajmeve nga Tanzania. Gazetat janë zgjedhur për shkak të fokusit të tyre editoriale mbi tema të tilla si politika, ekonomia, financa, biznes, shoqërisë, social dhe çështjet ndërkombëtare. Gazetat në listë janë të lirë për të hyrë dhe për të lexuar online. Kushtetuta e Tanzanisë garanton lirinë e shtypit, por autocensura është e përhapur në vendin afrikan.