Gazetat dhe lajmet nga Turkmenistani

Lista e gazetave nga Turkmenistani. Këtu janë gazetat kryesore në internet nga Turkmenistani. Burimet e lajmeve janë të zgjedhur për besueshmërinë dhe të mbuluar e tyre tema të tilla si ekonomi, financa, shoqërisë dhe raste ndërkombëtare. Gazetat online j