Gazetat dhe lajmet nga Uruguaj

Lista e gazetave nga Uruguaj. Këtu është një përzgjedhje e më të rëndësishme gazetat në internet formë Uruguaj në Amerikën e Jugut. Mediat e Uruguait kanë pasur liri kushtetuese që nga viti 1967, dhe qeveria në përgjithësi i respekton këto të drejta. Liri