Gazetat dhe lajmet nga Venezuelë

Gazetat nga Venezuela. Lista e gazetave të rëndësishme nga Venezuela, me fokus në lajmet e përgjithshëm, debat, politikën, ekonominë dhe çështjet ndërkombëtare. Kjo listë e gazetave është bërë për të dhënë gazetar, studiuesve dhe publikut globale një pasqyrë të lajmeve aktuale shihet nga perspektiva e gazetave Venezuelës. Të gjitha gazetat në listë janë të lirë për të hyrë në internet: