Gazetat dhe lajmet nga Zambi

Gazetat Zambian. Kjo listë përfaqëson më e besueshme gazetat online dhe burimet e lajmeve nga Zambia. Dokumentet janë zgjedhur për shkak të fokusit të tyre editoriale mbi tema të rënda të tilla si politika, ekonomia, shoqëria dhe çështjet ndërkombëtare. Gazetat në listë janë të lirë për të lexuar në internet. Lista është projektuar për të dhënë gazetarëve, hulumtuesve dhe udhëtarëve një pasqyrë të shpejtë të temave të debatit publik në Zambia tani.