Новине и вести из Јужна Африка

Новине из Јужне Африке. Овде су већина поуздан и широко распрострањени онлајн новине у Јужној Африци. Ја сам саставио списак да дају истраживачима, новинарима и путницима брз преглед тренутних послова у Јужној Африци. Новине се бави темама као што су поли