Новине и вести из Гана

Онлине новине из Гане. Овде је избор најзначајнијих онлајн новина из Гане. Они се бирају због њиховог свакодневног покривености политике, расправе и економије у Гани и иностранству. Овај избор новина ће вам дати ажурирани преглед стања на текућим пословим