Новине и вести из Западна Сахара

Новине из Западне Сахаре. Западна Сахара је међу највише сиромашних земаља у свету. Нема редовне новине објављују се у Западној Сахари, али неколико међународних организација покривају ситуацију у Западној Сахари на својим сајтовима. Овде су најважнији из