Новине и вести из Ирана

Ирански новина. Овде је мој незванични листа најважнијих новина из Ирана. Иранске новине углавном објављују на персијском, али постоје и новине на енглеском и другим језицима. Изабрао сам ове новине, као најзначајнији због покривања дневне вести, економиј