Новине и вести из Италија

Италијански новине: Новине из Италије покривају политичку и економску ситуацију у Италији и иностранству. Ове новине су најраспрострањеније и утицајни новине у Италији и они су изабрани да би дао новинарима, аналитичарима и истраживачима увид у начин акту