Новине и вести из Камбоџа

Новине из Камбоџе: Камбоџа има живу културу за новинарство. Земља има више од 100 новина. Међутим, само неколико објављују свакодневно и имају високе уређивачке стандарде. Ова листа се састоји од најважнијих и поузданих онлајн новина у Камбоџи. Сви они пише о друштву, политици и расправе са камбоџанских и међународним перспективе. Овде је наш избор најзначајнијих новина камбоџанских: