Новине и вести из Либија

Новине из Либије. Овде је списак најважнијих либијских извора вести. Они су изабрани због своје одличну покривеност политике, економије и опште вести. Новине из Либије на листи су слободни да приступе мрежи. Газета новинарство у Либији је релативно незави