Новине и вести из Монголија

Монголски новина. Овде је избор најзначајнијих онлајн новина из Монголије. Монголски новине су изабрани због њиховог свакодневног покривености политике, расправе и привреде у Монголији и иностранству. Овај избор новина ће вам дати ажурирани преглед стања