Новине и вести из Намибија

Вести и новине из Намибији. Намибија има велики избор онлајн новинских извора, упркос малој величини земље. У поређењу са другим земљама у региону, Намибија је проширио слободу штампе. Новине из Намибији је изабран због извештавања о темама као што су политика, економија, животна средина, друштво, финансије и међународним питањима. На интернет новине су слободни да приступе и реад онлине.