Новине и вести из Норвешка

Списак норвешких новина. Новине се читају у Норвешкој више него било где у свету. У рекордно висок број продатих новина по глави становника се огледа у употреби онлајн новина. Овде је мој избор норвешких онлајн новина, што је значајно одражава норвешког друштва. Новине покривају такве теме као: политике, економије, расправе и опште вести у Норвешкој и на међународном плану. Све новине су слободни да читају на Интернету.