Новине и вести из Палестина

Палестински новине покривају политичку и економску ситуацију у Палестини и иностранству. Ове новине су најраспрострањеније и утицајни новине у Палестини и они су изабрани да би дао новинарима, аналитичарима и истраживачима увид у начин актуелне вести се у