Новине и вести из Порторико

Новине из Пуерто Рицо. Овде је листа од најзначајнијих интернет новина из Порторика. Ја сам саставио овај списак како би дали истраживачима, новинаре и туристе кратак преглед актуелних питања у земљи. Новине су изабрани због уређивачке покривености темама