Новине и вести из Сирија

Сиријске новине: Овде је листа од главних онлајн новина из Сирије. Новине из Сирије су сви под контролом владе. Не постоје опозиционе новине објављују изнутра Сирије. За шире перспективе, можете наћи нашу листу новина које покрива арапски регион. Све одаб