Новине и вести из Шведска

Шведски новина. Овде је мој незванични листа најважнијих онлајн новина из Шведске. Критеријуми су да пишу о економији, друштву, политици и расправе са шведском и међународним изгледима. Све новине су слободни приступ мрежи. Овде је моја листа од најзначај