Новине и вести из Шпанија

Шпански новине: Ево је незванични листа најважнијих онлајн новина у Шпанији. Сам направио ову листу да дају истраживачима, новинарима и другим заинтересованим преглед актуелних питања у Шпанији. Новине имају фокус на друштво, економију, политику и дебате у Шпанији и на међународном плану. Шпанске новине на листи су слободни да приступе мрежи. Највећи новине у Шпанији је \"Паис\" са тиражом од око 350.000 примерака дневних.