Новине и вести из Шпанија

Шпански новине: Ево је незванични листа најважнијих онлајн новина у Шпанији. Сам направио ову листу да дају истраживачима, новинарима и другим заинтересованим преглед актуелних питања у Шпанији. Новине имају фокус на друштво, економију, политику и дебате