และข่าว จากหนังสือพิมพ์ กรีนแลนด์

หนังสือพิมพ์และแหล่งข่าวอื่น ๆ จากเกาะกรีนแลนด์ กรีนแลนด์เป็นส่วนหนึ่งที่เป็นอิสระแห่งราชอาณาจักรเดนมาร์ก ประเทศที่มีสองหนังสือพิมพ์ทั่วประเทศตีพิมพ์รายสัปดาห์ หนึ่งในนั้น \"Sermitsiaq\" มีเว็บไซต์ที่มีข่าวประจำวันทั้งในเดนมาร์กและกรีนแลนด์ เพียงแหล่งข่าวภาษาอังกฤษคือ \"อาร์กติกวารสาร\" แหล่งที่มาของข่าวที่มีอิสระในการเข้าถึงออนไลน์