และข่าว จากหนังสือพิมพ์ กานา

หนังสือพิมพ์ออนไลน์จากประเทศกานา นี่คือการเลือกของหนังสือพิมพ์ออนไลน์อย่างมีนัยสำคัญมากที่สุดจากการเป็นประเทศกานา พวกเขาจะเลือกเพราะของความคุ้มครองชีวิตประจำวันของการอภิปรายทางการเมืองและเศรษฐกิจในประเทศกานาและต่างประเทศ การเลือกของหนังสือพิมพ์นี้จะให้ภาพรวมของการปรับปรุงสถานการณ์ของเหตุการณ์ปัจจุบันในประเทศกานาจากแหล่งที่เชื่อถือได้มากที่สุด