และข่าว จากหนังสือพิมพ์ กินีบิสเซา

หนังสือพิมพ์จากกินีบิสเซา เสรีภาพของสื่อมวลชนในประเทศกินีบิสเซาจะเริ่มดีขึ้น หนังสือพิมพ์ยังคงต้องได้รับการพิมพ์ที่โรงพิมพ์ของรัฐ หนังสือพิมพ์ออนไลน์เหล่านี้จะถูกเลือกสำหรับรายงานข่าวของกิจการประจำวัน, การเมือง, เศรษฐกิจและต่างประเทศที่พวกเขาจะสังเกตได้จากกินีบิสเซา หนังสือพิมพ์ออนไลน์จากกินีบิสเซามีอิสระในการเข้าถึงออนไลน์