และข่าว จากหนังสือพิมพ์ คาซัคสถาน

หนังสือพิมพ์จากคาซัคสถาน รายชื่อหนังสือพิมพ์ออนไลน์อย่างมีนัยสำคัญจากคาซัคสถาน ฉันได้เลือกแหล่งข่าวออนไลน์เหล่านี้เพราะการรายงานข่าวของการเมืองเศรษฐกิจการเงินสังคมและกิจการในภูมิภาคจากมุมมองของนักข่าวจากคาซัคสถาน หนังสือพิมพ์จากคาซัคสถานมีอิสระในการเข้าถึงและอ่านออนไลน์: