และข่าว จากหนังสือพิมพ์ คีร์กีสถาน

หนังสือพิมพ์จากคีร์กีสถาน นี่คือการเลือกของหนังสือพิมพ์ออนไลน์ที่ดีที่สุดและแหล่งข่าวอื่น ๆ จากคีร์กีซของฉัน ผมได้เลือกหนังสือพิมพ์เพราะความคุ้มครองบรรณาธิการของหัวข้อต่างๆเช่นการเมืองเศรษฐกิจ, การเงิน, สังคมและเรื่องระหว่างประเทศ หนังสือพิมพ์ออนไลน์มีอิสระในการเข้าถึงและอ่านออนไลน์