และข่าว จากหนังสือพิมพ์ จอร์เจีย

หนังสือพิมพ์จากจอร์เจียในภูมิภาคคอเคซัส หนังสือพิมพ์เหล่านี้ได้รับเลือกให้เป็นที่แพร่หลายมากที่สุดและน่าเชื่อถือในจอร์เจีย ฉันได้เลือกพวกเขาเพราะรายงานข่าวของข่าวประจำวันในจอร์เจีย, การเมือง, เศรษฐกิจและกิจการระหว่างประเทศ หนังสือพิมพ์จอร์เจียในรายการที่มีทั้งหมดอิสระในการเข้าถึงและอ่านออนไลน์