และข่าว จากหนังสือพิมพ์ จิบูตี

ข่าวจากประเทศจิบูตี จิบูตีไม่ได้มีหนังสือพิมพ์ออนไลน์เป็นประจำ ประเทศที่มีขนาดเล็กมากและไม่ดี แต่มีจำนวนของหนังสือพิมพ์ต่างประเทศที่เขียนเกี่ยวกับสถานการณ์ทางการเมืองและเศรษฐกิจในประเทศจิบูตี นี่คือการเลือกของฉันของบางอย่างที่น่าเชื่อถือมากที่สุดของหนังสือพิมพ์ออนไลน์นั้นคือ: