และข่าว จากหนังสือพิมพ์ ซามัว

หนังสือพิมพ์จากซามัว นี่คือรายการของหนังสือพิมพ์ออนไลน์ที่สำคัญที่สุดจากเกาะซามัวในมหาสมุทรแปซิฟิกที่ หนังสือพิมพ์ในรายการมีการปรับปรุงทุกวันและมีอิสระที่จะเข้าถึงข่าวสารล่าสุด