และข่าว จากหนังสือพิมพ์ ซาฮาราตะวันตก

หนังสือพิมพ์จากซาฮาราตะวันตก ซาฮาราตะวันตกเป็นหนึ่งในประเทศที่ยากจนที่สุดในโลก ไม่มีหนังสือพิมพ์ปกติมีการเผยแพร่ในซาฮาราตะวันตก แต่องค์กรระหว่างประเทศหลายครอบคลุมสถานการณ์ในซาฮาราตะวันตกบนเว็บไซต์ของตน ที่นี่เป็นแหล่งข่าวที่สำคัญที่สุดครอบคลุมซาฮาราตะวันตกคือ: