และข่าว จากหนังสือพิมพ์ ตาฮิติ

หนังสือพิมพ์จากตาฮิติซึ่งเป็นเกาะที่ใหญ่ที่สุดใน French Polynesia ในมหาสมุทรแปซิฟิก นี่คือตัวเลือกที่สำคัญที่สุดแหล่งข่าวออนไลน์จากตาฮิติของฉัน หนังสือพิมพ์มีอิสระในการเข้าถึงและอ่านออนไลน์ ผมได้เลือกหนังสือพิมพ์เหล่านี้เพื่อให้นักข่าวคนอื่น ๆ ภาพรวมคร่าวๆและเพียงพอของเหตุการณ์ปัจจุบันในตาฮิติ