และข่าว จากหนังสือพิมพ์ ตูนิเซีย

หนังสือพิมพ์และแหล่งที่มาของข่าวออนไลน์จากตูนิเซีย หนังสือพิมพ์ตูนิเซียในรายการจะถูกเลือกสำหรับการโฟกัสของพวกเขาในข่าวประจำวันเช่นเดียวกับการรายงานข่าวของการเมืองการอภิปรายทางเศรษฐกิจและการพัฒนาสังคมในตูนิเซียและต่างประเทศ หนังสือพิมพ์ตูนิเซียที่นี่มีอิสระในการอ่านออนไลน์: