และข่าว จากหนังสือพิมพ์ ทาจิกิสถาน

หนังสือพิมพ์ออนไลน์จากทาจิกิสถาน เสรีภาพสื่อมวลชนและเสรีภาพในการพูดมีการประกันตามรัฐธรรมนูญ แต่เจ้าหน้าที่ในทาจิกิสถานมักจะ จำกัด เสรีภาพในการปฏิบัตินี้ นี่คือรายการของแหล่งข่าวออนไลน์ที่สำคัญที่สุดจากทาจิกิสถาน ผมได้เลือกหนังสือพิมพ์ออนไลน์เนื่องจากการรายงานข่าวของการเมือง, การเงิน, เศรษฐกิจสังคมและเรื่องระหว่างประเทศ ทั้งหมดหนังสือพิมพ์ในรายการมีการเข้าถึงฟรี