และข่าว จากหนังสือพิมพ์ นอร์เวย์

รายชื่อหนังสือพิมพ์นอร์เวย์ หนังสือพิมพ์จะอ่านในนอร์เวย์มากกว่าที่ใดก็ได้ในโลก ตัวเลขที่สูงเป็นประวัติการณ์ของหนังสือพิมพ์ที่ขายได้ต่อหัวนอกจากนี้ยังสะท้อนให้เห็นในการใช้งานของหนังสือพิมพ์ออนไลน์ นี่คือการเลือกของฉันของหนังสือพิมพ์ออนไลน์นอร์เวย์ที่มีนัยสำคัญสะท้อนให้เห็นถึงสังคมนอร์เวย์ หนังสือพิมพ์ครอบคลุมหัวข้อเช่นการเมืองเศรษฐกิจและข่าวการอภิปรายทั่วไปในนอร์เวย์และต่างประเทศ หนังสือพิมพ์ทุกคนมีอิสระที่จะอ่านบนอินเทอร์เน็ต