และข่าว จากหนังสือพิมพ์ นามิเบีย

ข่าวและหนังสือพิมพ์จากนามิเบีย นามิเบียมีให้เลือกมากมายของแหล่งข่าวออนไลน์แม้จะมีขนาดที่เล็กของประเทศ ในการเปรียบเทียบกับประเทศอื่น ๆ ในภูมิภาคนามิเบียได้ขยายเสรีภาพของสื่อมวลชน หนังสือพิมพ์จากนามิเบียได้รับเลือกเนื่องจากการรายงานข่าวของหัวข้อต่างๆเช่นการเมืองเศรษฐกิจสิ่งแวดล้อมสังคมและเรื่องการเงินระหว่างประเทศ หนังสือพิมพ์ออนไลน์มีอิสระในการเข้าถึงและอ่านออนไลน์