และข่าว จากหนังสือพิมพ์ ประเทศกัมพูชา

หนังสือพิมพ์จากกัมพูชา: กัมพูชามีวัฒนธรรมที่สดใสสำหรับการสื่อสารมวลชน ประเทศที่มีกว่า 100 หนังสือพิมพ์ แต่เพียงไม่กี่มีการเผยแพร่ทุกวันและมีมาตรฐานที่สูงของกองบรรณาธิการ รายการนี้ประกอบด้วยที่สำคัญที่สุดและเชื่อถือหนังสือพิมพ์ออนไลน์ในประเทศกัมพูชา ทั้งหมดของพวกเขาเขียนเกี่ยวกับสังคมการเมืองและการอภิปรายที่มีมุมมองของกัมพูชาและต่างประเทศ นี่คือการเลือกของเราของหนังสือพิมพ์กัมพูชาที่สำคัญที่สุด: